برای تو...

اینجا 

همه منتظر عیدند

من 

اما 

منتظر تو

عزیزترینم...زود برگرد 

/ 2 نظر / 6 بازدید
سحر

چه انتظار شیرینی.[لبخند] انشاا... به زودی عزیزترینت برمیگرده خواهری جونم.[ماچ][بغل]

miss s

امان ازین خانواده ی شوهر و بدبختیاش